Regler

Regler/Disclaimer:
Hvis det, på det tidspunkt hvor præmien bliver udtrukket, ikke er muligt for SnakMedia at fremskaffe den udlovede præmie, forbeholder SnakMedia sig retten til at udlodde præmien i kontanter. Kontantbeløbets størrelse vil af SnakMedia blive beregnet på baggrund af præmiens rene nettopris og SnakMedia's viden om priserne på det marked, hvor præmien købes. En vinder af en præmie fra SnakMedia står selv til ansvar overfor sit lands lovgivning og eventuelle restriktioner i forbindelse med denne præmie.

Ved tilmelding og deltagelse i konkurrencerne på dette website, fralægger alle deltagere sig samtidig muligheden for at klage eller stille krav i forbindelse med eventuelle fejl, misforståelser eller andre komplikationer forbundet med deltagelsen i samtlige konkurrencer.

SnakMedia kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer, som måtte opstå på dette website.

Konkurrencerne kører i flere lande samtidig, og der udloves kun én præmiesum i disse konkurrencer. Vinderne i disse konkurrencer kan således have flere nationaliteter.

Kvalifikation:
Kun person(er) kan deltage i konkurrencerne. Det er strengt forbudt at anvende manuskript(er) eller andet/andre automatisk(e) program(mer). SnakMedia forbeholder sig retten til at suspendere en deltager i konkurrencerne overtrædelse af disse bestemmelser eller alle andre kvalifikationskrav, der er fastlagt i disse betingelser.

Konkurrencerne er underlagt og styret af gældende lov i alle lande, stater eller andre retskredse. Deltagelse i konkurrencerne er ugyldig i enhver national, lokal eller anden retskreds, hvor der ved lov, statut, regelsæt eller anden myndighed er forbud mod deltagelse heri. Udgiveren og dennes repræsentanter kan ikke garantere, at deltagelse i konkurrencer er tilladt i henhold til gældende lov(e) i en retskreds.

Udgiverens forbehold af rettigheder:
Udgiveren forbeholder sig retten til at ændre disse officielle betingelser . Ved ændringer af betingelsene, varsles brugerne her om på forsiden.

Særlige regler:
Hvis en vinder ikke modtager en præmie, skal han meddele dette ved at sende en e-mail til SnakMedia inden for 30 dage efter udgangen af den måned, hvor præmien blev vundet. Hvis vinderen ikke informerer Udgiveren herom inden for 30 dage, vil præmien ikke blive sendt igen. SnakMedia er ikke ansvarlig for gebyrer i forbindelse med veksling af udenlandsk valuta, indløsning af checks udskrevet i udenlandsk valuta eller for checks som ikke er indløst 6 måneder efter checkdato. Udgiveren kan blive anmodet om at tilbageholde skatter og gebyrer i forbindelse med uddelingen af en præmie og/eller at angive præmiens værdi til de rette myndigheder. Eventuelle lokale skatte eller afgiftsmæssige konsekvenser ved modtagelse af en præmie vundet hos SnakMedia er SnakMedia uvedkommende - og derved alene et forhold mellem den enkelte person og de nationale skatte og afgiftsmæssige myndigheder

Vilkår og betingelser:
Ved at bruge dette Web-sted accepterer du vores vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke besøge dette Web-sted.

Du bør antage, at alt hvad du ser eller læser på Web-stedet er underlagt bestemmelserne om ophavsret, medmindre andet er anført, og ikke må benyttes på anden vis uden SnakMedia skriftlige tilladelse.

SnakMedia bestræber sig på at have nøjagtig og opdateret information på Web-stedet, men giver ingen garantier for vedrørende oplysningernes nøjagtighed. SnakMedia påtager sig intet erstatningsansvar eller ansvar for fejl og mangler i indholdet på Web-stedet.

Al kommunikation og alt materiale, du sender til Web-stedet, herunder alle former for data, spørgsmål, kommentarer, forslag o.l., er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-ejendomsbeskyttet og kan benyttes af SnakMedia eller tilknyttede partnere til reproduktion, offentliggørelse, udsendelse o.lign. SnakMedia kan frit bruge idéer, koncepter, know-how eller teknikker, som er indeholdt i al kommunikation til Web-stedet.

Alle billeder, illustrationer, logoer, varemærker m.v. på web-stedet tilhører SnakMedia og kan kun anvendes såfremt der foreligger en skriftlig aftale herom.

SnakMedia kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af sider på andre Web-steder eller Web-steder, som har links til SnakMedia. SnakMedia er ej heller ansvarlig for indholdet af de sites, som SnakMedia linker til.

SnakMedia forbedrer løbende vore vilkår og betingelser. Da du er underlagt nærværende betingelser, bør du fra tid til anden gennemse gældende Vilkår og betingelser, som du på ethvert tidspunkt er underlagt.

SnakMedia er modstandere af spam eller masseudsendelse af informationer på internettet. Hvis du sender postkort, forpligter du dig til at indhente tilladelse fra modtageren, før du udsender postkortene.

Vinderodds i konkurrencerne afhænger af antallet af deltagere.